MEKANSAL BİLİŞİM İNİSİYATİFİ
Spatial Informatics Initiative of Turkey
 
 
MBId web sayfası bakım aşamasındadır.
 
İnisiyatifimizle e-posta yolu ile iletişim kurabilirsiniz.