Dr. Caner GÜNEY

 

Jeodezi Anabilim Dalı İTÜ Ayazağa Yerleşkesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü
(+90)-212-285 6009
guneycan@itu.edu.tr canerguney@gmail.com
www.geo.itu.edu.tr/caner

Detaylı Özgeçmiş
Mekansal Bilişim İnisiyatifi

 

Öğrenim

 

2002 - 2006

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı
Geomatik Mühendisliği Doktora Programı (Aralık 2006)
 
1999 - 2002

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans Programı (Haziran 2002)
 
1995 - 1999

İTÜ İnşaat Fakültesi
Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü
Lisans (Haziran 1999)
 
1994 - 1995

İTÜ Yabancı Diller Yüksek Okulu
Lisans İngilizce Hazırlık
 
1988 - 1994

Bursa Erkek Lisesi  
1983 - 1988

Bursa Mithat Paşa İlkokulu  

 

Tezler

 

Doktora Tezi

A Conceptual Design for the Development of a Customizable Framework for the Cultural Heritage Domain (Aralık 2006)
Yüksek Lisans Tezi

İnternet Ortamında Çoğulortam Destekli CBS Uygulamaları ve Jeodezik Altyapı (Uygulama: Tarihi Eserlerin Dokümantasyonu) (Haziran 2002)
Lisans Bitirme Tezi

Bir OEM Global Konum Belirleme (GPS) Alıcısının İncelenerek, Navigasyon Amaçlı Kullanımının Gerçekleştirilebilmesi İçin Gerekli Yazılım ve Donanımların Tarif Edilmesi ve Bu Donanımlara ve Yazılımlara Yönelik Planların, Akış Diyagramlarının ve Kodların Hazırlanması (Mayıs 1999)

 

Bilimsel ve Teknik İlgi Alanları

 

 • Bilişim ve İletişim Teknolojileri, Mimarileri ve Gelişimleri
 • (Jeo)Mekansal Bilişim
 • Yönetişim Sistemleri
 • (Jeo)Mekansal Bilgi Sistemleri (GIS)
 • Jeodezi, Jeodezik Ölçmeler, Global Konum Belirleme Sistemi (GPS) kullanılarak geliştirilen uygulamalar
 • Navigasyon, Araç Takip ve Filo Yönetim Sistemleri
 • Mekana dayalı İnternet Uygulamaları
 • Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi
 • Programcılık
 • Bilgisayar Donanımları
 • Kültürel Miraslarda Mekansal Bilişim Teknolojilerinin Uygulanması

 

Görevli Bulunduğu Yurtdışı Kurumlar

 

 • 03.10.2005-29.09.2006 tarihleri arasında 12 ay süre ile İngiltere’de bulunan York Üniversitesi Arkeoloji Bölümünde Prof. Dr. Julian Richards idaresinde Avrupa Birliği Marie-Curie bursu ile doktoraya yönelik araştırma
 •  
 • 01.12.2004-01.08.2005 tarihleri arasında 8 ay süre ile ABD’de bulunan Pensilvanya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Prof. Dr. Dana Tomlin idaresinde Tinçel Kültür Vakfı ve İTÜ bursları ile doktoraya yönelik araştırma
 •  
 • 03.01.2000-14.04.2000 tarihleri arasında 3 ay süre ile İsviçre’de bulunan Leica Geosystem AG firmasında Leica bursu ile GPS Bölümünde GPS veri değerlendirme yazılımlarının geliştirilmesine yönelik araştırma
 •  
 • 01.08.1998-31.08.1998 tarihleri arasında 1 ay süre ile Almanya’da bulunan KAZ Bildmess GmbH firmasında Dr. Herbert Krauss idaresinde IAESTE stajyer öğrencisi olarak analog, analitik ve dijital fotogrametri ile harita üretimi konusuna yönelik çalışmalar
 •  
 • 01.07.1998-31.07.1998 tarihleri arasında 1 ay süre ile Almanya’da bulunan Rostock Üniversitesi Jeodezi ve Jeoinformatik Bölümünde Prof. Dr. Bill Ralf idaresinde IAESTE stajyer öğrencisi olarak presizyonlu tarımda mekansal teknolojilerin ve bilgi sistemlerinin kullanımına yönelik çalışma

 

Görev Aldığı Dersler

 

 • Geodetic Network Design
 •  
 • GPS technique
 •  
 • Elektronik Uzunluk ve Açı Ölçmeleri
 •  
 • yapay uyduların Jeodezide Kullanımı
 •  
 • Jeodezik Astronomi
 •  
 • Arazi Çalışması III